0

Matsumoto Hoji Frog Blanket

$125.00

50" x 60" woven 100% cotton blankets. Made in the USA.

Artwork by Matsumoto Hoji.